Studiebesök

Under sommaren tar vi emot studiebesök i våra trädgårdar. Ett vanligt upplägg är att vi tar emot en grupp på mellan 15-50 personer och visar olika delar av gården och våra olika odlingssystem -skogsträdgården, market garden, nötodling och alléodling, men också våra bevattningssystem med dammar, vattenspridare, droppbevattning och gråvattenrening.

Kotakta oss för mer information och skräddarsy ert studiebesök efter vad ni helst vill se.

studiebesök