Välkommen till Groblad’s Permakultur!

Här hittar du kunskap och inspiration som hjälper dig att ta steget till ett mer hållbart liv närmare naturen. Sedan 2009 har vi jobbat intensivt med att skapa vår drömgård med självhushållning som främsta målet.

Genom permakulturmetoder har vi skapat ett levande landskap med skogsträdgårdar, odlingsbäddar (no-dig), dammar och alléodlingar.

Våra kurser och föreläsningar fokuserar på att dela med oss av kunskapen som vi önskar att vi hade haft när vi påbörjade vår omställningsresa.