Integritetspolicy

Integritetspolicy för Groblad’s Permakultur AB

  1. Ansvarig för personuppgifter

Groblad’s Permakultur AB (organisationsnummer: 559295-7970) är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in via våra tjänster.

  1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress när du registrerar dig för våra kurser, föreläsningar och konsultationer. Vi kan också använda vissa funktioner på vår hemsida som samlar in data i form av cookies.

  1. Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att:

a. Tillhandahålla och administrera våra tjänster, inklusive att skicka information och uppdateringar om kurser och föreläsningar. b. Skicka marknadsföringsmaterial och information om framtida erbjudanden och tjänster, om du har gett ditt samtycke till det. c. Analysera och förbättra våra tjänster och vår webbplats.

  1. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, eller för att skicka ut framtida erbjudanden och information. Du kan när som helst kräva att vi raderar din data. Om du är med i en pågående kurs kan du dock inte längre vara med om dessa data raderas. Ingen återbetalning kan i så fall ske.

  1. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom i de fall det krävs enligt lag eller om vi anlitar tjänster från tredje part för att hantera vissa funktioner, såsom betalningshantering eller e-postutskick. I sådana fall säkerställer vi att tredje parten följer gällande dataskyddslagar och skyddar dina personuppgifter.

  1. Användarens rättigheter

Som användare har du rätt att:

a. Begära tillgång till dina personuppgifter som vi lagrar.
b. Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
c. Begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att det inte strider mot gällande lagar och regler eller hindrar oss från att tillhandahålla våra tjänster.
d. Invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på kontakt@groblads.se.

  1. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att meddelas på vår webbplats och/eller kursportalens nyhetssida. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringar i integritetspolicyn har meddelats, accepterar användaren de ändrade villkoren.

  1. Kontakt

Om du har frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Groblad’s Permakultur AB
Hjärpalyckan Bergsnäs 1
34253 Lönashult
Telefon: +46 733 541 758
E-post: kontakt@groblads.se