Integritetspolicy

1. Allmänt Ansvarig för hemsidan är: Groblad’s Permakultur AB, org. nr 559295-7970, Hjärpalyckan Bergsnäs 1, 342 53 Lönashult.

Vi värderar din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

2. Personuppgifter som samlas in När du registrerar dig på vår webbplats kommer vi att be dig att tillhandahålla följande personuppgifter:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Dessa uppgifter används för att skapa och hantera ditt konto samt för att kunna erbjuda och förbättra våra tjänster.

3. Användning av information De personuppgifter du tillhandahåller används för att:

  • Möjliggöra registrering och användning av våra tjänster.
  • Kommunicera med dig, inklusive att skicka information om erbjudanden och nyhetsbrev.
  • Utveckla nya tjänster och förbättra de befintliga.
  • Uppfylla våra rättsliga och regelmässiga förpliktelser.

4. Lagring av personuppgifter Dina personuppgifter lagras så länge ditt konto är aktivt eller så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi kan även behålla information längre om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättsliga intressen.

5. Skydd av personuppgifter Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada och obehörig tillgång eller utlämnande.

6. Dina rättigheter Som registrerad har du rätt att:

  • Begära tillgång till, och rättelse eller radering av dina personuppgifter.
  • Begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter, eller invända mot sådan behandling.
  • Dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter när som helst, utan att det påverkar lagligheten av behandling baserad på samtycke innan dess återkallande.

För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss via kontakt@groblads.se.

7. Ändringar i denna integritetspolicy Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

8. Kontakt Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via kontakt@groblads.se.