Tjänstevillkor

Tjänstevillkor för Dagar Groblad

  1. Allmän information

Företagsnamn: Dagar Groblad.
Adress: Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 5 – Stodulky
Trade
license number :17852668

  1. Tjänster

Dagar Groblad erbjuder kurser, föreläsningar och konsultationer inom områden som odling, självhushåll, skogsträdgård och liknande. Vi tillhandahåller information genom onlineföreläsningar, skriftligt och inspelat material via vår kursportal, YouTube, e-postutskick och Zoom-möten.

  1. Användarvillkor

Genom att använda våra tjänster godkänner användaren dessa tjänstevillkor. Användare förstår att all information som lämnas i form av e-postadresser och andra kontaktuppgifter kommer att sparas av oss så länge vi anser nödvändigt för att erbjuda tjänsten eller för att skicka ut framtida erbjudanden och information. Vi kommer inte att lämna ut någon information till tredje part medvetet, men vi kan inte ansvara för vilken information som samlas av t.ex. YouTube eller andra på webbplatsen förekommande entiteter.

  1. Priser och betalning

Priset för kursen framgår av din anmälan. Priset inkluderar moms enligt gällande regler. Betalning sker via betalningsinstruktioner som vi skickar ut via e-post, och dessa instruktioner kan komma att ändras från tid till annan beroende på vad vi anser lämpligt.

  1. Personuppgiftshantering

Vi samlar in uppgifter om våra deltagare, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi använder också vissa funktioner på hemsidan som kan komma att samla viss data i form av cookies. Vi sparar uppgifterna så länge som nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten eller för att skicka ut framtida erbjudanden och information. Du kan när som helst kräva att vi raderar din data. Om du är med i en pågående kurs kan du dock inte längre vara med om dessa data raderas. Ingen återbetalning kan i så fall ske.

  1. Immateriella rättigheter

Allt material som du får del av i våra kurser tillhör Groblad’s Permakultur AB och får inte spridas vidare utan tillstånd. Du får ladda ner och lagra nedladdningsbara filer på din hårddisk så länge du vill, men du får inte sprida dem vidare.

  1. Ansvarsbegränsning

Vi ansvarar inte för eventuell skada eller missöde som sker på grund av information som du har fått från våra kurser. Vi delar endast med oss av egna erfarenheter och sådan information som vi tror på, men det betyder inte att allt vi säger alltid stämmer. Det är alltid ditt eget ansvar att kontrollera informationen och handla efter eget huvud.

  1. Ändringar av tjänstevillkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa tjänstevillkor när som helst. Eventuella ändringar meddelas genom kursportalens nyhetssida. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringar i tjänstevillkoren har meddelats, accepterar användaren de ändrade villkoren.

  1. Avslutande av användarkonto

Om du vill avsluta ditt konto ska du skicka ett e-postmeddelande till kontakt@groblads.se där du begär att få avsluta ditt konto. Kontot kommer att tas bort inom en månad. Avslutandet av ditt konto ger inte rätt till återbetalning eller återköp.

  1. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa tjänstevillkor och all användning av våra tjänster ska regleras och tolkas enligt tjeckisk lag. Eventuella tvister som uppstår mellan Dagar Groblad och användare av tjänsten ska i första hand lösas genom förhandlingar.