PERMAKULTUR

Permakultur är ingenting nytt även om begreppet på senare tid börjat dyka upp allt mer i det offentliga rummet. Begreppet myntades på 70-talet i Australien av Bill Mollison och hans lärling David Holmgren och var ett svar på det moderna jordbrukets destruktiva framfart. Begreppet var en sammanslagning av permanent agriculture "hållbart jordbruk". Numera står det snarare för permanent culture och syftar sålunda till att inte bara omfatta ett hållbart jordbruk utan ett hållbart samhälle i stort.


Permakulturen har vidareutvecklats och förfinats under årens lopp och är idag ett välkänt begrepp med specifika principer och metoder och kan närmast liknas vid ett designverktyg och en metod för att skapa hållbara system inom flera olika områden.


Vi håller kurser och föreläsningar om permakultur och jobbar aktivt med det varje dag. Du kan läsa mer om hur vi använder permakultur här.