Groblad’s Permakultur

Utanför Lönashult strax väster om sjön och nationalparken Åsnen har vi på vår kretsloppsgård etablerat flera olika hållbara lösningar. Såsom skogsträdgården med en mångfald av olika växer, och orangeriet där vattnet från bostadshuset renas och återbrukas.

Vi utgår från permakulturprinciperna när vi planerar våra system. Det är ett designverktyg som kan användas i allt från odling till stadsplanering. Detta verktyg bygger på några grundläggande etiska värderingar, nämligen omsorg om jorden, omsorg om människor och rättvis fördelning av resurser.

Genom att använda permakultur när vi ska planera något ser vi till att vi tar med helheten i beräkningen samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för att det vi planerar blir långsiktigt hållbart. Principerna är en del av oss, och därmed av hela vår verksamhet.

Ylvali

Jag heter Ylvali och jobbar på vår gård som vi kallar Groblad’s Permakultur...

Dagar

Jag heter Dagar och är utbildad miljötekniker med särskilt intresse för hållbar utveckling och vatten...